ΑΡΧΙΚΗ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Α4 - Α0
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΡΤΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
 

 

Δακτυλογραφήσεις – Μεταφράσεις – Scan
Πτυχιακές εργασίες, διατριβές.

 

 

·        Αναλαμβάνουμε την δακτυλογράφηση πτυχιακών εργασιών και διατριβών και φροντίζουμε για την διαμόρφωσή τους.

·        Δακτυλογραφούμε κάθε είδους κείμενο σε μονοτονικό ή πολυτονικό σύστημα. Επίσης, αναλαμβάνουμε κείμενα με μαθηματικούς τύπους, διαγράμματα κ.λπ. 

·        Μεταφράζουμε από αγγλικά σε ελληνικά και το αντίστροφο.

·        Σκανάρισμα εντύπων και μετατροπή τους σε αρχείο μορφής pdf, tiff, jpeg κ.ά.


Επίσης αναλαμβάνουμε την δημιουργία και την διαμόρφωση poster συνεδρίων και αφισών, επαγγελματικών καρτών, εντύπων, flyer κ.ά. 
ΑΡΧΙΚΗΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Α4 - Α0ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑΣΦΡΑΓΙΔΕΣΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΡΤΑΠΡΟΣΦΟΡΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ